Home

Welkom bij Addis Alem!

Ethiopië. Een Afrikaans land, één van de armste ter wereld. Met een snel groeiend bevolkingsaantal en alle gevolgen van dien. Zoals uitputting van voorraden, slechte landbouw en uitzichtloze situaties. Addis Alem betekend Nieuwe Wereld. Het zicht daarop willen Pim en Gerdine Marijs de Ethiopiërs bieden uit kracht van het Evangelie:
- Een betere wereld door het geven van handwerkonderwijs aan alleenstaande vrouwen in een inloophuis.
- Een wereld met beter voedsel door agrarisch advies.
- Zicht op de nieuwe Wereld door het ondersteunen van plaatselijke kerken en gesprekken in het inloophuis.

Op deze website ziet u een aantal van de actuele projecten.

Pim en Gerdine leven met hun kinderen Hannah, Japshra en Jafeth tussen de Ethiopiërs. Met groot respect voor hun cultuur en gewoontes en een sobere leefwijze. Voor hun werk zijn ze afhankelijk van giften uit Nederland.

De Stichting Addis Alem ondersteund hen daarbij. U ook? Uw giften zijn welkom op rekeningnummer NL45RABO 0154.4195.59 t.n.v. Stichting Addis Alem.